FleetManager 4.x

Rīks FleetManager 4.x ir instalēšanu neprasošā un no jebkura zemes lodes punka, kur ir internets, pieejamā modernā tīmekļa lietojumprogramma, kas efektīvi organizē noliktavas tehnikas parka pārvaldīšanu. Lietojot GPRS vai Bluetooth, lietojumprogramma ātri un ērti sniedz visu Jums nepieciešamo informāciju, sākot no piekļuves iestatījumiem tenhikai, avāriju fiksēšanas, beidzot ar pārskatu izskatīšanu. Bez tam, lietojumprogrammas funkcionālis ļauj automātiski sūtīt pārskatus noteiktai saņēmēju grupai. Nevar palaist garām funkciju OptiTruck, kura ļauj norādīt noteiktas mašīnas konkrētam darbiniekam fiksēta uzdevuma izpildei ražošanā, optimizējot noliktavas tehnikas parka izmantošanas efektivitāti.

Pamatfunkcijas:

Individuāla piekļuve tehnikai:

 • Individuāla tehniskās piekļuves iestatīšana katram vadītājam
 • Kustības ātruma, dakšu celšanas ātruma ierobēžošana u.c. – ekspluatācijas iestatījumi tehnikas izmantošanā katram konkrētam operatoram
 • Tehnikas tehniskā stāvokļa pārbaudes funkcija pirms izmantošanas
 • Ātra autorizācija un ātra iziešana no sistēmas vadītājam
 • Mašīnas automātiskās izslēgšanās funkcija pēc uzdotā laika posma

Statistikas pārskati:

 • Dažādi pārskatu varianti, kas ļauj analizēt katras tehnikas vienības izmantošanas datus
 • Iespēja izskatīt īsu tehnikas parka izmantošanas pārskatu jebkādā Jums izdevīgajā laikā
 • Efektīva noliktavas tehnikas ekspluatēšanas optimizācija pateicoties pārskatiem
 • Ērts lietojumprogrammas interfeiss
 • Minipārskats sākumlapā
 • Automātiskā katram uzdevumam optimāli piemērotās mašīnas atlase

Zaudējumu statistika un to samazināšanas līdzekļi sadursmes gadījumā:

 • Ar devēju palīdzību tiek fiksēts jebkurš tehnikas sitiens
 • Mašīnas pārmērīgas piekraušanas gadījumā sistēma automātiski fiksē laiku, operatora vārdu un mašīnas numuru, pēc kā nosūta datus izvēlētajam saņēmējam
 • Mašīnas uzvedības iestatīšana avārijas laikā: gaitas palēnināšana, bākuguns vai skaņas signāla ieslēgšana
 • Detalizēts pārskats satur visas nepieciešamās detaļas par sadursmi, kuru analīze palīdzēs novērst atkārtotas avārijas
 • Automātiskā pārskatu nosūtīšanas funkcija uzdotai saņēmēju grupai

Autorizēta piekļuve

Sistēmā FleetManager 4.x paredzēti daži operatora piekļuves autorizācijas veidi mašīmām: čips, karte FleetManager, iekšējā caurlaide vai PIN.

Papilddrošību dod iziešanas no sistēmas funkcija (Auto-Logoff), kura izslēdz mašīnu pēc uzdota laika posma notecēšanas.

Viena karte FleetManager var piešķirt piekļuvi vienai vai vairākām mašīnām. Lai ienāktu sistēmā, vienkārši jāpieliec karte lasītājam, kas savukārt ietaupa operatora laiku. Autorizācijai arī ir iespējams lietot klientu kartes, piemēram, uzņēmuma caurlaidi.

Vēl viens autorizācijas veids ir autorizācija piemērojot pieczīmju vai astoņzīmju PIN papildus uzstādītajā taustiņu panelē.

Sadursmju sitienu atpazīšana

Avārijas fiksējošā funkcija palīdz samazināt sadursmju skaitu, kā arī avārijās bojājumu izsauktā remonta izmaksas. Speciālais augstūtīgais devējs mēra mašīnas paātrinājumu. Pārsniedzot uzdotas nozīmes, ierīce fiskē pārkāpumu un informē par tehnikas parku atbildīgo darbinieku.

Pārskati

Ar sistēmas FleetManager 4.x palīdzību veidot pārskatus ir ātri un izdevīgi: viss, kas Jums jādara, ir vienkārši izvēlēties nepieciešamu pārskata veidu, laika posmu, tehniku un vadītājus. Vienā mirklī ir iespējams iestatīt pārskatu automātisko sūtīšanu noteiktam saņēmēju lokam, kā arī datu nosūtīšanu PDF vai Excel formātā.

Vārds Mašīna Operators Apraksts Izmantošana
Piemērošanas analīze   Mašīnas nostrāde par noteiktu periodu Nostrādes par izvēlēto laika posmu pētīšana parka nostrādes izlīdzināšanai
Izmantošanas analīze   Kravu pārvietošanai un celšanai notērētais laiks attiecībā pret izmantošanas koplaiku Iespēja analizēt mašīnas izpildāmo operāciju raksturu 
Reģistrācijas žurnāls Informācija par tehnikas izmantošanu: vādītāja vārds, ekspluatēšanas laiks, tehnikas modelis, avārijas situāciju gadījumi Bāze izdividuālai tehnikas izmantošanas analīzei

Vienā un tajā pašā laikā izmantojamā tehnika

  Tehnikas izmantošanas laika grafiks (ienākšana, iznākšana; darbs) par diennakti Optimizācijas potenciāla noteikšana (piemēram, pēc kārtas izmantojamo mašīnu aizstāšana ar vienu). Pārbaude, vai izstāšanas profils atbilst cerībām
Avārijas situāciju noteikšana Visu avārijas situāciju atspoguļojums un detalizētas informācijas par katru no tām sniegšana (datums, laiks, operators, mašīna, mašīnas kustības ātrums, mašīnas tehniskais stāvoklis) Ispēja identificēt un samazināt augstu mašīnas avāriju skaitu
Tehniskā stāvokļa vērtējums   Operatora pārskati par bojājumiem (pārbaude pirms maiņas) Avāriju iemeslu noteikšana, vaininieka kostatēšana
Slodzes analīze   Kustības ar/bez kvaras laika norādīšana Pārvietojumu bez kravas optimizācija
Enerģijas patēriņš   Enerģijas patēriņa dati kW Enerģijas patēriņa optimizācija

Enerģijas patēriņš 1 motostundā

Patērējamās jaudas vidējā nozīme kW Enerģijas patēriņa optimizācija uz tehnikas energoefektīvas izmantošanas rēķina
Tehnikas saraksts   Mašīnu saraksts ar tehnisko informāciju par katru Tehnikas parka pārskats
Operatoru ar piešķirtu piekļuvi saraksts   Informācija par operatoriem Operatora štata pārskats
Treniņu saraksts   Treniņu saraksts katram operatoram Instruktāžu un apmācību plānošana

Aktīva ekspluatācija

  Informācija par mašīnas ekspluatācijas laiku (kopējo un aktīvo) Iespēja optimizēt izmantošanas laiku. Mašīnas pieprasītības izmaiņu noteikšana
Žurnāls OptiTruck   Dati par mašīnas izmantošanas periodu un mašīnas gatavību ekspluatācijai Dati individuālai analīzei
Ekspuatācijas gatavība   Informācija par laiku mašīnas bojājumu remontam Dati tehniskās apkopes un remonta procesu aptimizācijai 

OptiTruck

Funkcija OptiTruck ir efektīvs FleetManager 4.x elements, kas optimizē tehnikas izmantošanu un kontrolē mašīnu sadali starp operatoriem. On-line režīmā uzņēmuma vādītājs sadala mašīnas starp operatoriem noteiktu uzdevumu izpildei. Konkrētam operatoram izdalīto mašinu nespēs aktivizēt cits vadītājs. Tāda pieeja nodrošina tehnikas izmantošanas gatavības statistiku un katras mašīnas ekspuatēšanas laiku. Šie dati dod iespēju optimizēt tehnikas parka izmantošanas izdevumus.

Funkcijas OptiTruck aparāta elements ir centrālā stacija termināls ar sensorekrānu un karšu lasītāju. Operators pieliek savu karti un redz aktuālu izpildāmu uzdevumu sarakstu izvēlei. Pēc tam, kad darbinieks izvēlējas uzdevumu, sistēma automātiski atlasa mašīnu, pamatojoties uz izpildei optimāli piemērotās tehnikas izmantošanas stundu skaitu un tehnikas vecumu.

Arī ar termināla palīdzību ir iespējams nosūtīt pieteikumu par mašīnas bojāšanu servisa dienestā vai darbnīcā. Līdz remonta pabeigšanas apstiprināšanai mašīnu nebūs iespējams izmantot.

FleetManager 4.x pārskatu funkcija ļauj novērot un analīzēt noliktavas tehnikas parka izmantošanas statistiku on-line režīmā un optimizēt uzdevumu izpildi to izpildīšanas gaitā.

JUMS VĒL IR JAUTĀJUMI?
Sazinieties ar mums jebkurā Jums ērtā veidā, lai saņemtu vairāk informācijas
Jūsu pārlūks ir novecojis iesakām to atjaunināt uz jaunāko versiju
vai izmantot citu modernāku.