FleetManager 4.x - efektīvais iekrāvēju parka pārvaldības rīks

24.03.2021

Piekritiet, ja jūs būtu spiesti sagatavot sarežģītu pārskatu ar rakstāmmašīnas un kalkulātora palīdzību, tad mūsdienās tas izliktos par kaut ko pavisam trako. Daudz ērtāk un ātrāk to visu izdarīt datorā. Pie tam, tādu pārskatu iespējams viegli saglabāt rediģēt, sūtīt pa elektronisko pastu, analizēt utt.

Aptūveni šādi izskatās arī cēlējtehnikas parka kontroles veikšana, ja salīdzīnāsim vecas un jaunas pieejas. Lieli uzņēmumi, kur grīdbalsta transpotlīdzekļu parks sasniedz simtu un vairāk vienību, nespēj tikt galā ar ar šā parka pārvaldīšanu ar vecām metodēm. Tehnikas nodošanas un pieņemšanas žurnāli, bojājumu uzskaites žurnāli, dienesta ziņojumi par bojājumiem un avārijām utt. vairs neļauj efektīvi izmantot tehniku un operatīvi veikt tās remontu un tehnisko apkopi.

Bez tam, pastāv personāla problēma. Lielu parku praktiski nav iespējams nodrošināt ar simtprocentīgi disciplinētājiem operatoriem. Arī daudzmaiņu darbs neļauj nodot katru mašīnu atsevišķa operatora pārziņā. Tādējādi, operatori vāji jūt atbildību un pieļauj neuzmanīgu ekspluatāciju. Liels ir tehnikas bojājumu skaits sadursmes, sitienu pret plauktu elementlem un pret aizsargiežogojumiem rezultātā. Pie tam tiek bojātas kā pati tehnika un plauktas, tā arī kravas. Saukt vaininieku pie atbildības parasti ir grūti. Tātad, aug tehnikas remonta izmaksas. Saīsinās tehnikas darbmūžs.

Jo sarežģītāka ir lieta ar tehnikas darbības efektivitātes analīzi. Kā uzzināt, kāda apjoma jābūt parkam? Kā lai paskatās, kāda tehnika strādā, bet kāda lielakoties stāv dīkā un kādu celoņu dēļ? Jo vairāk, cik maksā kompānijai uzturēt katru tehnikas vienību?

Sistēma FleetManager 4.x. palīdz tikt galā ar visiem šiem uzdevumiem. Sistēmas nosaukums runā pats par sevi. Tulkojumā no angļu valodas «Fleet» ir «parks», bet «Manager» ir «menedžeris, vādītājs». Kā tad strādā šī sistēma un kādas tai ir iespējas?

Sāksim ar to, ka Sistēma FleetManager 4.x. neprasa programmatūras instalēšanu no klienta puses, jo strādā caur tīmekļa lietojumprogrammu. Pietiekami, lai būtu internetpieslēgums – un var strādāt jebkurā pasaules punktā. Nav vajadzīgi atjaninājumi. Tas viss padara darbu ar sistēmu par pietiekoši vienkāršu. Interfeiss ir rusificēts. Ir iespējams konfigurēt daudzus lietotājus ar dažādām pieejas tiesībām.

FleetManager 4.x galvenais mērķis ir tehnikas pieejamības kontroles organizēšana, informācijas par avārijām un citas statistiskās informācijas par iekrāvēju parka darbību savākšana un analīze.

Piekļuves kontroli veic ar PIN, čipa vai plastikāta kartes palīdzību pēc izvēles. Turklāt var izmantot pat uzņēmumos esošās plastikāta kartes ieejai uzņēmuma teritorijā. Tās iepriekšēji jāpārbauda saderības ziņā. Uz katru tehnikas vienību uzstāda PIN ievadīšanas ierīci jeb čipa vai kartes lasītāju, un tādējādi neautorizēta piekļuve tehnikai būs neiespējama. Sistēma ļauj ne tikai vien ierobežot operatoru piekļuvi, bet arī, ja nepieciešams, ierobežot kontkrēta operatora kustības ātrumu, ja viņam, piemēram, nav pietiekošas pieredzes.

Nākošā opcija – uz iekrāvējiem uzstādāmais sitiena devējs, kas ļauj reģistrēt avāriju situācijas darba laikā. Ja notika sadursne, tad tiek ierakstīti un vēlāk kļūst pieejami tādi parametri kā ātrums, stūres pagrieziena leņķis konkrēti pirms sadursmes, operatora veiktā bremžu pedāļa spiediena pakāpe un citi dati. Uzreiz pēc avārijas situācijas tās pilnais pārskats tiek pārraidīts serverī, kā arī, pēc vēlēšanās, automātiski tiek nosūtīts ziņojums uzņēmuma vādītājam pa elektronisko pastu. Atkarība no iestatījumiem, uz mašīnas, ar kuru notika avārija, var ieslēgt bākuguni vai skaņas signālu un ierobežot darba ātrumus. Avārijas situācijas pārskats ļauj ne tikai konstatēt peratoru, kurš to ir pieļāvis, bet arī noskaidrot avārijas celoņus. Prakse rāda, ka autorizētas piekļuves iestatīšana un sitiena devēja uzstādīšana samazina tehnikas bojājumu skaitu divreiz.

Datu pārraides sistēma no tehnikas uz serveri realizēta ar bezvadu GPRS tehnoloģijas palīdzību. Uz katra iekrāvēja uzstādītais speciālais GPRS bloks ar SIM karti pārraida informāciju pa GSM kanālu mobilajam operatoram. Tālāk datus caur internetu nosūta uz centrālo sistēmas serveri. Pie tam GPRS bloka vērtībā jau iekļauta priekšapmaksa par 5 darba gadiem. Tādējādi, abonēšanas maksas par sistēmas lietošanu faktiski nav. Pietiekami vienreiz iegādāties nepieciešamus blokus tehnikas aprīkošanai un pieslēgšanas licenci. Ar sistēmu var tikt aprīkoti ne tikai jauni iekrāvēji, krautnētāji vai ratiņi, bet arī tie, kas bija iegādāti agrāk un pat citu ražotāju tehnika.

 • Tīmekļa lietojumprogrammas interfeiss ir vienkāršs un intuitīvs.
 • Lietotājs viegli rada tehnikas parka (apakšnodaļas) struktūru, kuras aspektā vēlāk var dabūt pārskatus.
 • Tehnikas saraksts un tās aktuālie dati viegli pieejami.
 • Lietošanas ērtībai ir iepriekš izstrādāto pārrskatu virkne, kurus var pēc vēlēšanās izvadīt ekrānā vai saglabāt PDF vai Exсel formātā.
 • Pārskati atteicībā pret tehniku.
 • Pārskati atteicībā pret operatoriem.
 • Viegli iespējams dabūt statistiku par izvēlētu periodu par nostrādātu stundu skaitu, lai zinātu, cik daudz strādā vai stāv dīkā viens vai otrs iekrāvējs vai ratiņi.
 • Tehnikas nostrādes pārskata piemērs par laika posmu.
 • Bez tam, iespējams izanalizēt, kādā procentuālajā samērā tehnika paceļ kravu, pārvieto horizontāli vai tiek izmantotas divas šīs operācijas vienlaikus.
 • Darba operāciju pārskata piemērs.
 • Avārijas situāciju pārskata piemērs.
 • Avārijas analīzes pārskata piemērs.
 • Izmantošanas efektivitātes pārskata piemērs
 • Pārskats rāda, ka nedēļas laikā 5. un 6. mašīnas bija nodarbinātas ļoti maz.

JUMS VĒL IR JAUTĀJUMI?
Sazinieties ar mums jebkurā Jums ērtā veidā, lai saņemtu vairāk informācijas
Jūsu pārlūks ir novecojis iesakām to atjaunināt uz jaunāko versiju
vai izmantot citu modernāku.